Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności przed skorzystaniem z tej Witryny.

Zgoda na politykę prywatności.

Witryna i jej Treść są własnością Family Renewal, Inc DBA Mental Health Keto („Firma”, „my” lub „nas”). Termin „ty” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej naszą Witrynę („Witryna”).

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przetwarzamy i rozpowszechniamy Twoje informacje, w tym dane osobowe (zdefiniowane poniżej) używane do uzyskania dostępu do tej Witryny. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Twoich danych nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Wykorzystanie informacji zebranych za pośrednictwem naszej Witryny jest ograniczone do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, a także naszych Warunkach korzystania, jeśli jesteś klientem lub klientem.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w Serwisie w dowolnym momencie bez powiadomienia. W przypadku istotnej zmiany poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wyraźnego powiadomienia na naszej Stronie internetowej.

Wykorzystywanie jakichkolwiek danych osobowych lub wkładów, które nam przekazujesz lub które są przez nas gromadzone na lub za pośrednictwem naszej Witryny lub jej zawartości, podlega niniejszej Polityce prywatności. Korzystając z naszej Witryny lub jej zawartości, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę prywatności, niezależnie od tego, czy ją przeczytałeś. 

Informacje, które możemy gromadzić.

Zbieramy od Ciebie dane osobowe, abyśmy mogli zapewnić Ci pozytywne wrażenia podczas korzystania z naszej Witryny lub treści. Zbierzemy tylko minimalną ilość informacji niezbędną do wypełnienia naszego zobowiązania wobec Ciebie. Możemy odebrać Twoje:

 1. Imię i adres e-mail, abyśmy mogli dostarczać Ci nasz biuletyn – wyrażasz na to zgodę, podając nam te informacje w naszych formularzach kontaktowych.
 2. Informacje rozliczeniowe, w tym imię i nazwisko, adres i dane karty kredytowej, abyśmy mogli przetwarzać płatności w celu dostarczenia Państwu naszych produktów lub usług zgodnie z naszym zobowiązaniem umownym.
 3. Imię i adres e-mail, jeśli wypełnisz nasz formularz kontaktowy z pytaniem. Możemy wysyłać Ci e-maile marketingowe za Twoją zgodą lub jeśli uważamy, że mamy uzasadniony interes w skontaktowaniu się z Tobą na podstawie Twojego kontaktu lub pytania.
 4. Informacje od Ciebie z oferty co-branded. W takim przypadku wyjaśnimy, kto zbiera informacje i czyja polityka prywatności ma zastosowanie. Jeśli obie / wszystkie strony zachowują podane przez Ciebie informacje, zostanie to również wyjaśnione, podobnie jak linki do wszystkich polityk prywatności.


Należy pamiętać, że powyższe informacje („Dane osobowe”), które nam przekazujesz, są dobrowolne, a przekazując nam te informacje, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie, gromadzenie i przetwarzanie tych Danych osobowych. Możesz zrezygnować lub poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem nicole@mentalhealthketo.com.

Jeśli zdecydujesz się nie podawać nam pewnych Danych Osobowych, możesz nie być w stanie uczestniczyć w niektórych aspektach naszej Witryny lub Treści.

Inne informacje, które możemy gromadzić.

 1. Anonimowe gromadzenie i wykorzystywanie danych

Aby utrzymać wysoką jakość naszej Witryny, możemy wykorzystywać Twój adres IP do pomocy w diagnozowaniu problemów z naszym serwerem oraz w administrowaniu Witryną poprzez identyfikowanie obszarów Witryny, które są najczęściej używane, oraz w celu wyświetlania treści zgodnie z Twoimi preferencjami. Twój adres IP to numer przypisany do komputerów podłączonych do Internetu. Są to zasadniczo „dane o ruchu”, które nie mogą Cię osobiście zidentyfikować, ale są dla nas pomocne w celach marketingowych i ulepszaniu naszych usług. Zbieranie danych o ruchu w żaden sposób nie śledzi działań użytkownika na innych stronach internetowych. Anonimowe dane o ruchu mogą być również udostępniane partnerom biznesowym i reklamodawcom w formie zbiorczej.

 • Korzystanie z plików „cookies”

Możemy używać standardowej funkcji „cookies” w głównych przeglądarkach internetowych. Nie umieszczamy w plikach cookie żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby ani nie stosujemy w naszej Witrynie żadnych innych mechanizmów przechwytywania danych niż pliki cookie. Możesz wyłączyć pliki cookie za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Jednak wyłączenie tej funkcji może zmniejszyć komfort korzystania z naszej Witryny, a niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

Co robimy z informacjami, które zbieramy.

 1. Skontaktować się z Tobą.

Możemy kontaktować się z Tobą w sprawie informacji, które nam przekazujesz, w oparciu o następujące zgodne z prawem podstawy przetwarzania:

 1. Zgoda. Możemy się z Tobą skontaktować, jeśli wyrazisz wyraźną, jednoznaczną, pozytywną zgodę na kontakt z Tobą.
 2. Kontrakt. Skontaktujemy się z Tobą w ramach naszego zobowiązania umownego w celu dostarczenia towarów lub usług, które od nas kupujesz.
 3. Uzasadniony interes. Możemy się z Tobą skontaktować, jeśli uznamy, że masz uzasadniony interes w wysłuchaniu od nas. Na przykład, jeśli zarejestrujesz się na webinar, możemy wysyłać Ci e-maile marketingowe w oparciu o treść tego webinaru. Zawsze będziesz mieć możliwość zrezygnowania z otrzymywania naszych e-maili.
 • Przetwarzaj płatności.

Dane osobowe, które nam przekazujesz, wykorzystamy w celu realizacji płatności za zakup towarów lub usług na podstawie umowy. Korzystamy wyłącznie z zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, które dokładają najwyższej staranności w zabezpieczaniu danych i przestrzegają RODO. 

 • Ukierunkowane reklamy w mediach społecznościowych.

Możemy wykorzystywać dane, które nam przekazujesz, do uruchamiania reklam w mediach społecznościowych i/lub tworzenia podobnych odbiorców reklam.

 • Udostępnij osobom trzecim.

Możemy udostępniać Twoje dane zaufanym stronom trzecim, takim jak nasz dostawca biuletynu w celu skontaktowania się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail lub nasze konta handlowe w celu przetwarzania płatności oraz konta Google / mediów społecznościowych w celu wyświetlania reklam i naszych podmiotów stowarzyszonych.

Oglądanie przez innych.

Należy pamiętać, że za każdym razem, gdy dobrowolnie udostępniasz swoje Dane Osobowe do przeglądania przez inne osoby online za pośrednictwem tej Witryny lub jej treści, mogą one być przeglądane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, a zatem nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieuprawnione lub niewłaściwe wykorzystanie informacji, które dobrowolnie udostępniasz (tj. udostępniasz komentarz do posta na blogu, umieszczasz posty w zarządzanej przez nas grupie na Facebooku, udostępniasz szczegóły dotyczące rozmowy coachingowej grupowej itp.).

Przekazywanie, przechowywanie, udostępnianie i przekazywanie danych osobowych.

Dane osobowe, które nam przekazujesz, są przechowywane wewnętrznie lub za pośrednictwem systemu zarządzania danymi. Dostęp do Twoich danych osobowych będą miały wyłącznie osoby, które pomagają w uzyskaniu, zarządzaniu lub przechowywaniu tych informacji lub które mają uzasadnioną potrzebę poznania takich danych osobowych (tj. nasz dostawca usług hostingowych, dostawca biuletynów, podmioty przetwarzające płatności lub członkowie zespołu).

Należy pamiętać, że możemy przekazywać dane za granicę. W przypadku użytkowników z Unii Europejskiej należy pamiętać, że przekazujemy Dane Osobowe poza Unię Europejską. Korzystając z naszej Witryny i przekazując nam swoje Dane Osobowe, wyrażasz zgodę na te transfery zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Przechowywanie danych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez minimalny czas niezbędny do dostarczenia Ci informacji i / lub usług, o które prosiłeś. Możemy zawrzeć niektóre Dane Osobowe na dłuższe okresy, jeśli jest to konieczne ze względu na zobowiązania prawne, umowne i księgowe.

Poufność.

Dążymy do zachowania poufności danych osobowych, które nam udostępniasz. Należy pamiętać, że możemy ujawnić takie informacje, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że: (1) takie działanie jest konieczne do ochrony i obrony naszej własności lub praw naszych użytkowników lub licencjobiorców, (2) do działania w razie natychmiastowej konieczności w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego lub praw naszych użytkowników lub społeczeństwa, lub (3) do zbadania lub zareagowania na jakiekolwiek rzeczywiste lub domniemane naruszenie niniejszej Polityki prywatności lub naszej Witryny Zastrzeżenie, Regulamin lub wszelkie inne Warunki użytkowania lub umowy z nami.

Hasła.

Do korzystania z niektórych funkcji Witryny lub jej zawartości może być potrzebna nazwa użytkownika i hasło. Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności nazwy użytkownika i hasła, a także za wszelkie działania podejmowane przez Ciebie lub przez innych, które mają miejsce pod Twoją nazwą użytkownika lub hasłem i na Twoim koncie. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z braku ochrony nazwy użytkownika, hasła lub informacji o koncie. Jeśli udostępnisz swoją nazwę użytkownika lub hasło innym osobom, mogą one uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych na własne ryzyko.

Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym lub niewłaściwym użyciu Twojej nazwy użytkownika lub hasła lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Aby pomóc w ochronie przed nieautoryzowanym lub niewłaściwym użyciem, wyloguj się po zakończeniu każdej sesji wymagającej podania nazwy użytkownika i hasła.

Dołożymy wszelkich starań, aby Twoja nazwa użytkownika i hasło (hasła) pozostały prywatne i nie udostępnimy w inny sposób Twojego hasła (hasła) bez Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, w szczególności, gdy ujawnienie jest konieczne do zidentyfikowania, skontaktowania się lub wszczęcia postępowania prawnego przeciwko osobie, która może wyrządzać krzywdę innym lub ingerować w nasze prawa lub własność.

Jak możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe.

Masz prawo do:

 1. Poproś o informacje o tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe są wykorzystywane, i poproś o kopię danych osobowych, których używamy.
  1. Ogranicz przetwarzanie, jeśli uważasz, że dane osobowe nie są dokładne, niezgodne z prawem lub nie są już potrzebne.
  1. Poprawienie lub usunięcie Danych Osobowych i otrzymanie potwierdzenia sprostowania lub usunięcia. (Masz „prawo do bycia zapomnianym”).
  1. Wycofaj swoją zgodę w dowolnym momencie na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych.
 2. Złóż skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.
 3. Otrzymuj możliwość przenoszenia i przenoszenia Danych Osobowych do innego administratora bez naszych przeszkód.
 4. Sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych.
 5. Nie podlegać zautomatyzowanej decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która prawnie lub istotnie na Ciebie wpływa.

Anuluj subskrypcję.

Możesz zrezygnować z otrzymywania naszych e-biuletynów lub aktualizacji w dowolnym momencie, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w stopce wszystkich wiadomości e-mail. Jeśli masz pytania lub masz problemy z anulowaniem subskrypcji, skontaktuj się z nami pod adresem nicole@mentalhealthketo.com.

Bezpieczeństwo.

Podejmujemy uzasadnione pod względem handlowym kroki w celu ochrony Państwa Danych Osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem. Udostępniamy Twoje Dane Osobowe tylko zaufanym stronom trzecim, które przy przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych zachowują ten sam poziom staranności, co my. Biorąc to pod uwagę, nie możemy zagwarantować, że Twoje dane osobowe będą zawsze bezpieczne ze względu na technologię lub naruszenia bezpieczeństwa. W przypadku naruszenia danych, o którym wiemy, niezwłocznie poinformujemy Cię o tym.

Polityka antyspamowa.

Stosujemy politykę braku spamu i zapewniamy możliwość rezygnacji z naszej komunikacji, wybierając link rezygnacji z subskrypcji w stopce wszystkich wiadomości e-mail. Podjęliśmy niezbędne kroki, aby zapewnić zgodność z ustawą CAN-SPAM z 2003 roku, nigdy nie wysyłając mylących informacji. Nie będziemy sprzedawać, wynajmować ani udostępniać Twojego adresu e-mail.

Strony internetowe osób trzecich.

W naszej Witrynie możemy zamieszczać łącza do innych witryn internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści i działania jakiejkolwiek innej osoby, firmy lub podmiotu, których strona internetowa lub materiały mogą być powiązane z naszą Witryną lub jej zawartością, a zatem nie możemy ponosić odpowiedzialności za prywatność informacji na ich stronie internetowej lub które dobrowolnie udostępniasz na ich stronie internetowej. Prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności w celu uzyskania wskazówek dotyczących sposobu przechowywania, wykorzystywania i ochrony prywatności Państwa danych osobowych.

Zgodność z ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie.

Nie zbieramy żadnych informacji od osób poniżej 18 roku życia zgodnie z COPPA (ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie) i RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE). Nasza strona internetowa i jej zawartość są skierowane do osób, które ukończyły 18 lat.

Powiadomienie o zmianach.

Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe, takie jak Twoje dane kontaktowe, do informowania Cię o zmianach w Witrynie lub jej zawartości lub, na żądanie, do przesyłania Ci dodatkowych informacji o nas. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do zmiany, modyfikacji lub innej zmiany naszej Witryny, jej zawartości i niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Takie zmiany i/lub modyfikacje zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu naszej zaktualizowanej Polityki prywatności. Prosimy o okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności. Dalsze korzystanie z jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem lub w Witrynie lub jej treści po opublikowaniu zmian i/lub modyfikacji stanowiło akceptację zmienionej Polityki prywatności. W przypadku istotnej zmiany w naszej Polityce prywatności skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wyraźnej notatki na naszej Witrynie.

Administratorzy danych i podmioty przetwarzające.

Jesteśmy administratorami danych, ponieważ zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Korzystamy z zaufanych stron trzecich jako podmiotów przetwarzających dane do celów technicznych i organizacyjnych, w tym do płatności i marketingu e-mailowego. Dokładamy uzasadnionych starań, aby zapewnić zgodność naszych podmiotów przetwarzających dane z RODO.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem nicole@mentalhealthketo.com lub 2015 NE 96th CT, Vancouver, Waszyngton 98664.  

 Ostatnia aktualizacja: 05 / 11 / 2022