Nicole Laurent, LMHC


Określ, skąd się ze mną kontaktujesz! Obecnie pracuję z ludźmi ze Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz innych krajów, o ile pozwalają na to strefy czasowe i bariery językowe, w charakterze edukatora i konsultanta.